علوم غریبه خفیه ؛ سیدسعید فاطمی| ویکی پدیا فارسی
Xبستن تبلیغات
Xبستن تبلیغات

مختصری از قواعد طلسم ودعا  

باسلام تعدادی از دوستان طی تماسهای  از من خواستن جزی از قواعد طلسم و دعا برای علاقه مندان توضیح دهم.  همانطور که از اسم این علم پیداست علوم غريبه یا(خفيه)دارای رمز ورموزاتی می باشد که این علم رابسیار مرموز کرده.این علم خواص اکسیر زمان است.طلسم ودعا.موکلان .اجنه اوراد خاص همگی تابع قوانین منازل السعد ومنازل القمر است.منازل ۲نوع است یکی منازل شمس است،منازلی که خورشید که دریک سال که ۱۲ ماه است طی میکند ،وهرماه در منزلی سیر دارد که برج نامیده می

ادامه مطلب  

دعاي ثروت 09393634402 ، طلسم ثروت ، طلسم ازدواج ، دعاي ازدواج ، طلسم نويسي عجيب ، طلسمات عبري ، دعاي  

استاد سید علی موسوی ۰۹۳۹۳۶۳۴۴۰۲ ،
دعانویس خوب ۰۹۳۹۳۶۳۴۴۰۲ ، دعانویس تضمینی 09393634402 ، دعانویس مطمئن
۰۹۳۹۳۶۳۴۴۰۲ ، دعانویس یهود 09393634402 ، دعانویس تضمینی 09393634402 ،
شماره دعانویس 09393634402 ، شماره دعانویس ماهر 09393634402 ، شماره
دعانویس حرفه ای 09393634402 ، شماره دعانویس مطمئن 09371721937 ، شماره
دعانویس خوب 09393634402 ، شماره دعانویس تضمینی 09393634402 ، شماره
استاد علوم غريبه 09393634402 ، شماره دعانویس یهود 09393634402 ، شماره
دعانویس یهودی 09393634402 ، دعانویس افغانستان 093936

ادامه مطلب  

غریبه  

من غریبم ، غريبه ای در شهر
غريبه ای در راه، غريبه ای در ماه
غريبه ای تا عبور، غريبه ای در سقوط
غريبه ای ، غريبه ...
تا که پایم بشکند
تا که کور شوم
تا که زود تر بمیرم
غريبه ام تا جوب
غريبه ام در خون
غريبه ام در عبور...
نفسم نمیاد
یادم میره بکشم
از بس که نمی دونم
حالم من چطوره!
غريبه ام در صعود
غريبه ام در سقوط
غريبه ، غريبه ، غريبه

ادامه مطلب  

شماره استاد علوم غریبه 09118917459 ، شماره دعانویس یهود 09118917459 ، شماره دعانویس یهودی 09118917459 ،  

شماره دعانویس خوب در کرج 09118917459 ، شماره دعانویس کرج 09118917459 ، شماره دعانویس صبی اهواز 09118917459 ، دعانویس خوب کرج 09118917459 ، دعانویس صبی اهواز 09118917459 ، دعانویس ماهر 09118917459 ، دعانویس تضمینی 09118917459 ، اسحاق یهودی دعانویس 09118917459 ، شماره اسحاق یهودی 09118917459 ، طلسم یهودی برای محبت 09118917459 ، دعانویس ارمنی 09118917459 ، شماره دعانویس معروف 09118917459 ، دعانویس یهودی در تهران 09118917459 ، دعانویس یهودی در شیراز 09118917459 ، اسحاق یهودی کیست 09118917459 ، شماره تماس استاد اسحاق 09118917459

ادامه مطلب  

استاد بزرگ علوم غریبه 09393634402 ، بزرگترین طلسم نویس ایران و جهان 09393634402، دعانویس مجرب 093936  

دعانویس خوب 09393634402 ، دعانویس تضمینی 09393634402 ،
دعانویس مطمئن ۰۹۳۹۳۶۳۴۴۰۲ ، دعانویس یهود 09393634402 ، دعانویس کلیمی
09393634402 ، دعانویس کلیمی و تضمینی 09393634402 ، دعانویس کلیمی و
ماهر 09393634402 ، دعانویس صددرصد تضمینی و کلیمی 09393634402 ،
دعانویس مجرب و کلیمی 09393634402 ، دعانویس کلیمی و یهودی 09393634402 ،
دعانویس کلیمی و معتبر 09393634402 ، دعانویس کلیمی و تضمینی
09393634402 ، دعانویس تضمینی 09393634402 ، شماره دعانویس 09393634402 ،
شماره دعانویس ماهر 09393634402 ، شماره دعانویس حرف

ادامه مطلب  

 

شماره دعانویس خوب در کرج 09906886469 ، شماره دعانویس کرج 09906886469 ، شماره دعانویس صبی اهواز 09906886469 ، دعانویس خوب کرج 09906886469 ، دعانویس صبی اهواز 09906886469 ، دعانویس ماهر 09906886469 ، دعانویس تضمینی 09906886469 ، جاویش یهودی دعانویس 09906886469 ، شماره جاویش یهودی 09906886469 ، طلسم یهودی برای محبت 09906886469 ، دعانویس ارمنی 09906886469 ، شماره دعانویس معروف 09906886469 ، دعانویس یهودی در تهران 09906886469 ، دعانویس یهودی در شیراز 09906886469 ، جاویش یهودی کیست 09906886469 ، شماره تماس استاد جاویش 09906886469

ادامه مطلب  

بهترین استاد دعانویسی ایران جاویش ماکائیل 09906886469 ، بزرگترین دعانویس ایران 09906886469 ، بزرگترین دعانویس ایران استاد جاویش ماکائیل 09906886469  

شماره دعانویس خوب در کرج 09906886469 ، شماره دعانویس کرج 09906886469 ، شماره دعانویس صبی اهواز 09906886469 ، دعانویس خوب کرج 09906886469 ، دعانویس صبی اهواز 09906886469 ، دعانویس ماهر 09906886469 ، دعانویس تضمینی 09906886469 ، جاویش یهودی دعانویس 09906886469 ، شماره جاویش یهودی 09906886469 ، طلسم یهودی برای محبت 09906886469 ، دعانویس ارمنی 09906886469 ، شماره دعانویس معروف 09906886469 ، دعانویس یهودی در تهران 09906886469 ، دعانویس یهودی در شیراز 09906886469 ، جاویش یهودی کیست 09906886469 ، شماره تماس استاد جاویش 09906886469

ادامه مطلب  

دعانويس يهود 09375157435 ، دعانويس تضميني 09375157435 ، شماره دعانويس 09375157435 ، شماره دعانويس م  

استاد میكائیل ۰۹۳۷۵۱۵۷۴۳۵ ، دعانویس خوب ۰۹۳۷۵۱۵۷۴۳۵ ، دعانویس تضمینی 09375157435 ، دعانویس مطمئن ۰۹۳۷۵۱۵۷۴۳۵
، دعانویس یهود 09375157435 ، دعانویس تضمینی 09375157435 ، شماره
دعانویس 09375157435 ، شماره دعانویس ماهر 09375157435 ، شماره دعانویس
حرفه ای 09375157435 ، شماره دعانویس مطمئن 09371721937 ، شماره دعانویس
خوب 09375157435 ، شماره دعانویس تضمینی 09375157435 ، شماره استاد علوم
غريبه 09375157435 ، شماره دعانویس یهود 09375157435 ، شماره دعانویس
یهودی 09375157435 ، دعانویس افغانستان 09375157435 ، ا

ادامه مطلب  

دعانویس صددرصد تضمینی و کلیمی 09353843297 ، دعانویس مجرب و کلیمی 09353843297 ، دعانویس کلیمی و یهود  

دعانویس خوب 09353843297 ، دعانویس
تضمینی 09353843297 ، دعانویس مطمئن ۰۹۳۵۳۸۴۳۲۹۷ ، دعانویس یهود
09353843297 ، دعانویس کلیمی 09353843297 ، دعانویس کلیمی و تضمینی
09353843297 ، دعانویس کلیمی و ماهر 09353843297 ، دعانویس صددرصد تضمینی و
کلیمی 09353843297 ، دعانویس مجرب و کلیمی 09353843297 ، دعانویس کلیمی و
یهودی 09353843297 ، دعانویس کلیمی و معتبر 09353843297 ، دعانویس کلیمی و
تضمینی 09353843297 ، دعانویس تضمینی 09353843297 ، شماره دعانویس
09353843297 ، شماره دعانویس ماهر 09353843297 ، شماره دعانویس حرفه ای

ادامه مطلب  

دعانويس يهود 09367841291 ، دعانويس تضميني 09367841291 ، شماره دعانويس 09367841291 ، شماره دعانويس ما  

استاد میكائیل ۰۹۳۶۷۸۴۱۲۹۱ ، دعانویس خوب ۰۹۳۶۷۸۴۱۲۹۱ ، دعانویس تضمینی 09367841291 ، دعانویس مطمئن ۰۹۳۶۷۸۴۱۲۹۱
، دعانویس یهود 09367841291 ، دعانویس تضمینی 09367841291 ، شماره
دعانویس 09367841291 ، شماره دعانویس ماهر 09367841291 ، شماره دعانویس
حرفه ای 09367841291 ، شماره دعانویس مطمئن 09371721937 ، شماره دعانویس
خوب 09367841291 ، شماره دعانویس تضمینی 09367841291 ، شماره استاد علوم
غريبه 09367841291 ، شماره دعانویس یهود 09367841291 ، شماره دعانویس
یهودی 09367841291 ، دعانویس افغانستان 09367841291 ، ا

ادامه مطلب  

دعانویس صددرصد تضمینی و کلیمی 09375157435 ، دعانویس مجرب و کلیمی 09375157435 ، دعانویس کلیمی و یهودی  

دعانویس خوب 09375157435 ، دعانویس تضمینی 09375157435 ، دعانویس مطمئن
۰۹۳۷۵۱۵۷۴۳۵ ، دعانویس یهود 09375157435 ، دعانویس کلیمی 09375157435 ،
دعانویس کلیمی و تضمینی 09375157435 ، دعانویس کلیمی و ماهر 09375157435 ،
دعانویس صددرصد تضمینی و کلیمی 09375157435 ، دعانویس مجرب و کلیمی
09375157435 ، دعانویس کلیمی و یهودی 09375157435 ، دعانویس کلیمی و معتبر
09375157435 ، شماره تماس جاویش کلیمی 09375157435 ، شماره تماس جاوش
کلیمی 09375157435 ، شماره تماس استاد جاویش کلیمی 09375157435 ، شماره
جاویش کلیمی 09375157435 ، ش

ادامه مطلب  

، شماره تماس جاویش کلیمی 09367841291 ، شماره تماس جاوش کلیمی 09367841291 ، شماره تماس استاد جاویش کل  

دعانویس خوب 09367841291 ، دعانویس تضمینی 09367841291 ،
دعانویس مطمئن ۰۹۳۶۷۸۴۱۲۹۱ ، دعانویس یهود 09367841291 ، دعانویس کلیمی
09367841291 ، دعانویس کلیمی و تضمینی 09367841291 ، دعانویس کلیمی و ماهر
09367841291 ، دعانویس صددرصد تضمینی و کلیمی 09367841291 ، دعانویس مجرب
و کلیمی 09367841291 ، دعانویس کلیمی و یهودی 09367841291 ، دعانویس
کلیمی و معتبر 09367841291 ، شماره تماس جاویش کلیمی 09367841291 ، شماره
تماس جاوش کلیمی 09367841291 ، شماره تماس استاد جاویش کلیمی 09367841291 ،
شماره جاویش کلیمی 09367841291 ، ش

ادامه مطلب  

دعانویس خوب 09371534996 ، دعانویس تضمینی 09371534996 ، دعانویس مطمئن 09371534996 ، دعانویس یهود 0937  

دعانویس خوب 09371534996 ، دعانویس تضمینی 09371534996 ،
دعانویس مطمئن 09371534996 ، دعانویس یهود 09371534996 ، دعانویس مجرب
09371534996 ، دعانویس ماهر 09371534993 ، دعانویس معتبر 09371534996 ،
دعانویس مجرب و تضمینی 09371534996 ، دعانویس معتبر و ماهر 09371534996 ،
شماره دعانویس خوب 09371534996 ، شماره دعانویس تضمینی 09371534996 ،
شماره دعانویس مطمئن 09371534996 ، شماره دعانویس یهود 09371534996 ،
شماره دعانویس مجرب
09371534996 ، شماره دعانویس ماهر 09371534993 ، شماره دعانویس معتبر
09371534996 ، شماره
دعانویس مجرب و تضمی

ادامه مطلب  

شماره دعانویس خوب 09371534996 ، شماره دعانویس تضمینی 09371534996 ، شماره دعانویس مطمئن 09371534996 ،  

دعانویس خوب 09371534996 ، دعانویس تضمینی 09371534996 ،
دعانویس مطمئن 09371534996 ، دعانویس یهود 09371534996 ، دعانویس مجرب 09371534996 ، دعانویس ماهر 09371534993 ، دعانویس معتبر 09371534996 ، دعانویس مجرب و تضمینی 09371534996 ، دعانویس معتبر و ماهر 09371534996 ، شماره دعانویس خوب 09371534996 ، شماره دعانویس تضمینی 09371534996 ،
شماره دعانویس مطمئن 09371534996 ، شماره دعانویس یهود 09371534996 ، شماره دعانویس مجرب
09371534996 ، شماره دعانویس ماهر 09371534993 ، شماره دعانویس معتبر 09371534996 ، شماره
دعانویس مجرب و تضمینی 0

ادامه مطلب  

جهت دانلود رایگان سوالات استخدامی علوم پزشکی 95 کلیک کنید جهت دانلود رایگان سوالات استخدامی عل  

دانلود نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 95,دانلود نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 95,دانلود نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 95,دانلود نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی اهواز 95,دانلود نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایران 95,دانلود نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایلام 95,دانلود نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی بابل 95,دانلود نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علو

ادامه مطلب  

طلسم ها و دعا استاد شیخ جاروین صبی(صابئین)  

فعالیت ها:
بخت گشایی،مهر و محبت،زبان بند،رزق و روزی،دل ربا،جلب توجه و جلب محبت،محافظت از زخم چشم،حجاب از سحر و جادوی دشمن،درمان و دعای نازایی،افزایش و کاهش میل جنسی،ازدواج با فرد مورد نظر،ستاره شناسی ازدواج زوجین،دعای صلح و آشتی،دعای پایبندی زوجین،دعای سازش بین زوجین،طلسم گشایش در کار،سرکتاب گرفتن،ستاره شناسی همسر و زوج
علوم غريبه و تسخیرات و اسرار خفيه
 
علوم غريبه شامل:
علم کیمیا-لیمیا-حیمیا-سیمیا-ریمیا-جفر جامع –طلسمات احزار-اسم ا

ادامه مطلب  

شناخت علوم اجتماعی 2  

چکیده:
این پست در ادامه پست مطلب قبلی است یعنی پس از آنکه به عنوان مقدمه بحث شناخت علوم اجتماعی به بیان تعریف و فواید بحث علوم انسانی پرداختیم در این نوشتار به توضیح علوم اجتماعی میپردازیم.  ابتدا به بیان تعاریف ارائه شده در مورد علوم اجتماعی میپردازیم و سپس توضیحی در مورد پدیده های اجتماعی و انواع ارتباط انسان با دبگران را بیان میکنیم.
 

ادامه مطلب  

دانلود نمونه سوالات استخدامی رشته بهداشتدانشگاه علوم پزشکی اراک 95,95 دانلود نمونه سوالات استخدامی  

دانلود نمونه سوالات استخدامی رشته بهداشتدانشگاه علوم پزشکی اراک 95,95
دانلود نمونه سوالات استخدامی رشته بهداشتدانشگاه علوم پزشکی اردبیل 95,دانلود نمونه سوالات استخدامی رشته بهداشتدانشگاه علوم پزشکی ارومیه 95,دانلود نمونه سوالات استخدامی رشته بهداشتدانشگاه علوم پزشکی اصفهان 95,دانلود نمونه سوالات استخدامی رشته بهداشتدانشگاه علوم پزشکی اهواز 95,دانلود نمونه سوالات استخدامی رشته بهداشتدانشگاه علوم پزشکی ایران 95,دانلود نمونه سوالات استخدا

ادامه مطلب  

دانلود نمونه سوالات استخدامی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک 95,95 دانلود نمونه سوالات استخدامی پرس  

دانلود نمونه سوالات استخدامی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک 95,95
دانلود نمونه سوالات استخدامی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 95,دانلود نمونه سوالات استخدامی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 95,دانلود نمونه سوالات استخدامی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 95,دانلود نمونه سوالات استخدامی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اهواز 95,دانلود نمونه سوالات استخدامی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران 95,دانلود نمونه سوالات استخدامی پرستاری دانشگاه

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی علوم تجربی  

تدریس خصوصی علوم تجربی
 تدریس علوم تجربی پایه های پنجم، ششم، هفتم و هشتم- کلاس خصوصی علوم ویژه دانش آموزان ششم برای آمادگی آزمون تیزهوشان و مدارس نمونه-تدریس خصوصی علوم پنجم ابتدایی-تدریس خصوصی علوم ششم-تدریس خصوصی علوم هفتم-تدریس خصوصی علوم هشتم

ادامه مطلب  

من برگشتم....  

سلام به همگی...
بعد از یه غیبت طولانی به دلیل امتحان علوم پایه دوباره برگشتم:)
خب داستان از این قراره که پزشکی شامل چهار دوره ی علوم پایه ،فیزیوپات ،استاجری و انترنی میشه که به ترتیب 5 ، 2 ، 5 و 3 ترم اند و سر جمع هفت و نیم سال طول میکشه که تو از یک دانشجوی ترم اولی تبدیل بشی به یه پزشک ان شاءالله :) 
الان خدا رو شکر من دوره ی علوم پایه رو با موفقیت پشت سر گذاشتم و آزمون جامع علوم پایه رو هم پاس کردم ( بعد از پنج ترم علوم پایه یه آزمون از تمام درساییکه خ

ادامه مطلب  

شماره دعانویس خوب در کرج 09389780744 ، شماره دعانویس کرج 09389780744 ، شماره دعانویس صبی اهواز 09389  

شماره دعانویس خوب در کرج 09389780744 ، شماره دعانویس کرج 09389780744 ، شماره دعانویس صبی اهواز 09389780744 ، دعانویس خوب کرج 09389780744 ، دعانویس صبی اهواز 09389780744 ، دعانویس ماهر 09389780744 ، دعانویس تضمینی 09389780744 ، جاویش یهودی دعانویس 09389780744 ، شماره جاویش یهودی 09389780744 ، طلسم یهودی برای محبت 09389780744 ، دعانویس ارمنی 09389780744 ، شماره دعانویس معروف 09389780744 ، دعانویس یهودی در تهران 09389780744 ، دعانویس یهودی در شیراز 09389780744 ، جاویش یهودی کیست 09389780744 ، شماره تماس استاد جاویش 09389780744

ادامه مطلب  

شماره استاد علوم غریبه 09371721937 ، شماره دعانویس یهود 09371721937 ، شماره دعانویس یهودی 093717219  

استاد سید علی موسوی ۰۹۳۷۱۷۲۱۹۳۷ ، دعانویس خوب ۰۹۳۷۱۷۲۱۹۳۷، دعانویس تضمینی 09371721937 ، دعانویس مطمئن ۰۹۳۷۱۷۲۱۹۳۷ ، دعانویس یهود 09371721937 ،
دعانویس تضمینی 09371721937 ، شماره دعانویس 09371721937 ، شماره دعانویس
ماهر 09371721937 ، شماره دعانویس حرفه ای 09371721937 ، شماره دعانویس
مطمئن 09371721937 ، شماره دعانویس خوب 09371721937 ، شماره دعانویس تضمینی
09371721937 ، شماره استاد علوم غريبه 09371721937 ، شماره دعانویس یهود
09371721937 ، شماره دعانویس یهودی 09371721937 ، دعانویس افغانستان 09371721937

ادامه مطلب  

شماره دعانویس مطمئن 09371721937 ، شماره دعانویس خوب 09353843297 ، شماره دعانویس تضمینی 09353843297 ،  

استاد محمد انصاری ۰۹۳۵۳۸۴۳۲۹۷ ، دعانویس خوب ۰۹۳۵۳۸۴۳۲۹۷، دعانویس تضمینی 09353843297 ، دعانویس مطمئن ۰۹۳۵۳۸۴۳۲۹۷ ، دعانویس یهود 09353843297 ،
دعانویس تضمینی 09353843297 ، شماره دعانویس 09353843297 ، شماره دعانویس
ماهر 09353843297 ، شماره دعانویس حرفه ای 09353843297 ، شماره دعانویس
مطمئن 09371721937 ، شماره دعانویس خوب 09353843297 ، شماره دعانویس تضمینی
09353843297 ، شماره استاد علوم غريبه 09353843297 ، شماره دعانویس یهود
09353843297 ، شماره دعانویس یهودی 09353843297 ، دعانویس افغانستان 09353843297 ،

ادامه مطلب  

دعانویس تضمینی 09371721937 ، شماره دعانویس 09371721937 ، شماره دعانویس ماهر 09371721937 ، شماره دعان  

استاد سید علی موسوی ۰۹۳۷۱۷۲۱۹۳۷ ، دعانویس خوب ۰۹۳۷۱۷۲۱۹۳۷، دعانویس تضمینی 09371721937 ، دعانویس مطمئن ۰۹۳۷۱۷۲۱۹۳۷ ، دعانویس یهود 09371721937 ،
دعانویس تضمینی 09371721937 ، شماره دعانویس 09371721937 ، شماره دعانویس
ماهر 09371721937 ، شماره دعانویس حرفه ای 09371721937 ، شماره دعانویس
مطمئن 09371721937 ، شماره دعانویس خوب 09371721937 ، شماره دعانویس تضمینی
09371721937 ، شماره استاد علوم غريبه 09371721937 ، شماره دعانویس یهود
09371721937 ، شماره دعانویس یهودی 09371721937 ، دعانویس افغانستان 09371721937

ادامه مطلب  

دفتر آموزش غیر دولتی وزارت علوم اعلام کرد: موسسه “نصیر “از وزارت علوم مجوز ندارد  

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، اداره كل دفتر آموزش عالی غیر دولتی وزارت علوم طی
اطلاعیه ای اعلام كرد:موسسه "نصیر"  دارای مجوز برگزاری دوره های آموزش عالی آزاد، كلاس های آمادگی  و آزمون های آزمایشی بالاتر از دیپلم از وزارت علوم نیست.​

ادامه مطلب  

علوم انسانی  

علوم انسانی به دسته‌ای از علوم اطلاق می‌شود که به موضوعاتی چون جامعه فرهنگ، زبان، رفتار و کنش انسان، و روان و اندیشهٔ افراد توجه دارد. جامعه شناسی، روان شناسی، زبانشناسی، مدیریت، اقتصاد، علوم سیاسی و تاریخ چند نمونه از رشته‌های علوم انسانی‌اند. علوم انسانی در حال حاضر دارای دو پارادایم اصلی است. یکی پارادایم "علوم انسانی مدرن" و دوم "علوم انسانی جدید" که با نام پست مدرن هم خوانده می‌شود. در "علوم انسانی جدید" با روش‌های عموماً تحلیلی، ان

ادامه مطلب  

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی دانشگاه"علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 95  

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی دانشگاه"علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی اراک

 
 

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی دانشگاه" علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی اردبیل
 

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی دانشگاه" علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ارومیه
 

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی دانشگاه"علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی اصفهان
 

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی دانشگاه"علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درما

ادامه مطلب  

همه چیز درباره نجوم احکامی و علوم غریبه(صحبت اول)  

با سلام وعرض تبریک به مناسبت رسیدن سال 1395 امروزه و در همه جا چه در کتب بازاری و چه در اینترنت صحبت از علوم غريبه از جمله علم حروف ، جفر و رمل و دعانویسی و نجوم احکامی می باشد. اتفاقا خیلی هم بحث جذابی است ولی متاسفانه امروزه اکثر کتابها و مطالب اینترنت یا به صورت اشتباه نوشته شده و یا ناقص نوشته شده است که دو علت بیشتر ندارد یا کتابها تماما کپی می باشد و یا نویسنده کتاب عمدا مطلب را به صورت کامل عنوان ننموده که به دست نااهل نیفتد . به همین خاطر ب

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی علوم پنجم  

تدریس خصوصی علوم پنجم
توسط آموزشگاه دکتر میرابی با 8 سال سابقه موفق در زمینه آموزشی و پژوهشی09124396809
http://alum.sharif.edu/~emad_mirabi
تدریس خصوصی علوم پنجم،تدریس خصوصی علوم ششم،تدریس خصوصی علوم تجربی،تدریس خصوصی علوم چهارم،تدریس خصوصی علوم هفتم،معلم خصوصی علوم تجربی
 

ادامه مطلب  

همه چیز درباره نجوم احکامی و علوم غریبه(صحبت اول)  

با سلام وعرض تبریک به مناسبت رسیدن سال 1395 امروزه و در همه جا چه در کتب بازاری و چه در اینترنت صحبت از علوم غريبه از جمله علم حروف ، جفر و رمل و دعانویسی و نجوم احکامی می باشد. اتفاقا خیلی هم بحث جذابی است ولی متاسفانه امروزه اکثر کتابها و مطالب اینترنت یا به صورت اشتباه نوشته شده و یا ناقص نوشته شده است که دو علت بیشتر ندارد یا کتابها تماما کپی می باشد و یا نویسنده کتاب عمدا مطلب را به صورت کامل عنوان ننموده که به دست نااهل نیفتد . به همین خاطر ب

ادامه مطلب  

سوالات استخدامی علوم پزشکی دندانپزشك نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی امور دارویی نمونه سوالات است  

سوالات استخدامی علوم پزشکی دندانپزشك
نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی امور دارویی
نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی امور روانی
نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی اپراتور
نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی پرستار
نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی امور رادیولوژی
نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی اقدامات تامینی و تربیتی
 نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی امورتغذیه
نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی بهیار
نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی ما

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی ریاضی و علوم ابتدایی  

تدریس خصوصی ریاضی و علوم ابتدایی -توسط خانم مقدم-09126727412
مدرس مدارس  و آموزشگاه های تهران با 7 سال سابقه موفق تدریس آماده همکاری با دبیرستان و موسسات آموزشی
معلم خصوصی ریاضی خانم-تدریس خصوصی ریاضی ششم،پنجم،چهارم،سوم-تدریس خصوصی ریاضی و علوم متوسطه-معلم خصوصی ریاضی و علوم تیزهوشان-تدریس خصوصی ریاضی پیشرفته-معلم خصوصی علوم پیشرفته-تدریس خصوصی ریاضی نهم-تدریس خصوصی ریاضی ششم-تدریس خصوصی ریاضی هفتم

ادامه مطلب  

09376221762، شماره تلفن دعانویس صبی 09376221762، شماره تلفن دعانویس یهود 09376221762، شماره تلفن دعا  

شماره دعانویس خوب در کرج
09376221762، شماره دعانویس کرج 09376221762، شماره دعانویس صبی اهواز 09376221762،
دعانویس خوب کرج 09376221762، دعانویس صبی اهواز 09376221762، دعانویس ماهر 09376221762، دعانویس تضمینی 09376221762، ادریس یهودی
دعانویس 09376221762، شماره ادریس یهودی 09376221762، طلسم یهودی برای محبت 09376221762،
دعانویس ارمنی 09376221762، شماره دعانویس معروف 09376221762، دعانویس یهودی در
تهران 09376221762، دعانویس یهودی در شیراز 09376221762، ادریس یهودی کیست 09376221762،
شماره تماس استاد ادریس 09376221762، شماره

ادامه مطلب  

آدرس دعا نویس 09389780744 ، شماره تلفن دعانویس 09389780744 ، دعا نویسی و جن گیری 09389780744، آدرس م  

مجرب در تهران 09389780744  ، دعانویس خوب در تهران 09389780744 ، دعانویس
خوب 09389780744 ، دعانویس یهودی در تهران 09389780744 ، جاوش یهودی دعانویس 09389780744
، دعانویس تهران 09389780744
، دعانویس شیراز 09389780744 ، دعانویس اصفهان 09389780744 ، دعانویس اهواز 09389780744
، دعانویس کرمان شماره دعانویس خوب در کرج 09389780744 ، شماره دعانویس کرج 09389780744 ،
شماره دعانویس صبی اهواز 09389780744 ، دعانویس خوب کرج 09389780744 ، دعانویس صبی
اهواز 09389780744 ، دعانویس ماهر 09389780744 ، دعانویس
تضمینی 09389780744 ، جاویش یهودی د

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی ریاضی و علوم ابتدایی  

تدریس خصوصی ریاضی و علوم ابتدایی توسط خانم مقدم-09126727412
با 7 سال سابقه موفق تدریس
معلم خصوصی ریاضی خانم-تدریس خصوصی ریاضی ششم،پنجم،چهارم،سوم-تدریس خصوصی ریاضی و علوم متوسطه-معلم خصوصی ریاضی و علوم تیزهوشان-تدریس خصوصی ریاضی پیشرفته-معلم خصوصی علوم پیشرفته-تدریس خصوصی ریاضی نهم-تدریس خصوصی ریاضی ششم-تدریس خصوصی ریاضی هفتم

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1